Centralny Rejestr ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

izik portal

Temat: Pelnomocnictwo - tak czy nie. PO RAZ KOLEJNY
... takie pełnomocnictwo zgodnie z art 184 par 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinno być wydane imiennie na osobę figurującą w centralnym rejestrze zarządców w rozumieniu art 193 par 1. Poza tym...
Źródło: topranking.pl/1856/pelnomocnictwo,tak,czy,nie,po,raz,kolejny.phpTemat: zarządzanie a administrowanie - kwestia licencji
... pozostawiając sobie decyzyjność, reprezentowanie wspólnoty,itp. Na dobrą > sprawę taki administrator nie jest zarządcą. Istnieje "Baza Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości"w której znajdują się wszyscy licencjonowani zarządcy nieruchomości.Wystarczy znać imię,nazwisko lub województwo...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,7022161,7022161,zarzadzanie_a_administrowanie_kwestia_licencji.html


Temat: zarządzanie a administrowanie - kwestia licencji
> Istnieje "Baza Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości"w której znajdują > się wszyscy licencjonowani zarządcy nieruchomości.Wystarczy znać imię,nazwisko > lub województwo by stwierdzić czy dana osoba posiada licencje.Adres: > www.umirw.gov.pl/formularz1.htm Tak, ale...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,7022161,7022161,zarzadzanie_a_administrowanie_kwestia_licencji.html


Temat: Co to jest zarządzanie?
Art. 184. ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi: 1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 3. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości. 4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „zarządca nieruchomości”. Tytuł zawodowy „zarządca nieruchomości” podlega ochronie prawnej Źródło:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,85109588,85109588,Co_to_jest_zarzadzanie_.html


Temat: Trzy umowy o administrowanie nieruchomością...
xxxll napisał: > > wiseman1 napisał: > > > podaj definicje zarządcy w zarządzaniu nieruchomościami > > oraz źródło prawne tego tekstu!!! > > art. 184. ustawy o gospodarce nieruchomościami... Kubusiu o małym rozumku... Art. 184. 1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 3. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości. 4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości". Tytuł zawodowy "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej. A teraz, Kubusiu bez rozumku, podaj gdzie znalazlez ze osoba/firma/(administrator) zatrudniona na umowe cywilna przez wspolnote jest zarzadca tej wspolnoty.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,89628127,89628127,Trzy_umowy_o_administrowanie_nieruchomoscia_.html


Temat: czarna lista zarządców nieruchomościami
Potrafisz xxxll-ku mieszać w głowach. > nr Licencji 637 Zdzisław Jaworski Zgadza się ale twoje dane są z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. A gosiakz podała dane z Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,44350343,44350343,czarna_lista_zarzadcow_nieruchomosciami.html


Temat: skarga na zarzadce nieruchomości
No, dobrze....ale jakiej "maści" ? Zarządca z imienia i nazwiska z nr licencji, zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Zarzadców Nieruchomosci czy zarządca gminny czyli np.zakład budżetowy z dyrektorem licencjonowanym zwanym zarządcą, czy też przedsiębiorca czyli osoba prawna bez licencji, ale zatrudniający zarządcę licencjonowanego, czy też zarząd właścicicielski ? Na tym forum już padały odpowiedzi na takie pytania..... Proszę poszukać w wyszukiwarce !!! A...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,28708580,28708580,skarga_na_zarzadce_nieruchomosci.html


Temat: Karta wjazdowa - ciekawostka
Ja bym z uwagi na wielkość naszej wspólnoty był zwolennikiem powierzenia zarządu nieruchomością wspólną profesjonalnemu zarządcy nieruchmości (Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości: www.mi.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm). Istne jest to, iż zarządca taki w myśl art ... o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody ... notariusz, gdyż "Właściciele mogą zmienić sposób ustalonego już zarządu (np. w miejsce zarządu powierzyć zarządzanie zarządcy), co wymaga podjęcia uchwały wspólnoty zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a ustawy z 1994 r. o własności lokali). Zmiana osoby zarządcy nie jest natomiast zmianą sposobu zarządu." (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27-02-2009., sygn. II CZ 4/09)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23456,105893761,105893761,Karta_wjazdowa_ciekawostka.html


Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Ustawa o gosp.nieruchomościami określa zasady m.in. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność SP i jednostek samorządu terytorialnego ( art.1). Art. 184 mówi , że zarządzanie nieruchomościami wykonują zarządcy posiadający licencję zawodową. Jak to się ma do powierzenia przez Pana, całkiem niedawno, pełnomocnictwa do gospodarowania zasobem nieruchomościami p. Annie Girszewskiej-Malickiej z ZGMu Widzew -Stoki ? W Centralnym Rejestrze Zarząców nie wymienione jest nazwisko tej osoby. Nie mam nic do tej pani, ale czy w Łodzi nie ma zarządców licencjonowanych, czy może wszystkie stanowiska są obsadzane przez zajomych pracowników magistratu , bez względu na to czy z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,674,23153923,23153923,Jak_dlugo_jeszcze_Panie_Tomaszewski_.html


Temat: LICENCJA dla zarządcy nieruchomości - PYTANIE
W Ustawie o gospodarce nieuchomościami my Rozdział 3 Zarządzanie nieruchomościami Art. 184. (271) 1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 3. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości. 4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości". Tytuł zawodowy "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej. Art. 198. (307) 1. Kto prowadzi: 1) bez uprawnień zawodowych działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, polegającą na określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, 2) bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów, określonych w art. 180 ust. 1, 3) bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, a także innych czynności określonych w art. 185 ust. 1 - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega przedsiębiorca, który powierza wykonywanie czynności, o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,28265599,28265599,LICENCJA_dla_zarzadcy_nieruchomosci_PYTANIE.html


Temat: skarga na zarzadce nieruchomości
departament regulacji rynku nierychomości – 20.05.2004 / aktualnie Minister Transportu i Budownictwa / Do kogo można składać skargi na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości? Minister Infrastruktury jako organ sprawujący nadzór nad działalnością rzeczoznawców majątkowych, pośredników oraz zarządców nieruchomości przyjmuje skargi na działalność zawodową osób uprawnionych. Skarga taka powinna zawierać przede wszystkim udokumentowane zarzuty dotyczące nie wypełniania przez osobą uprawnioną obowiązków określonych w art. 175, 181, 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli: - stosowania przepisów prawa i standardów zawodowych, - kierowania się zasadami etyki zawodowej, - wykonywania czynności ze szczególną ... zawodowej? Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej kończy się decyzją Ministra Infrastruktury o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego lub o orzeczeniu wobec rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika, zarządcy nieruchomości jednej z kar dyscyplinarnych, określonych w art. 178 ust. 2, 183 ust. 2, 188 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.: - upomnienia, - nagany z wpisem do centralnego rejestru, - zawieszenie uprawnień/licencji zawodowej na okres od 6...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,28708580,28708580,skarga_na_zarzadce_nieruchomosci.html


Temat: Kochamy solidnych najemców i lokatorów !!!
Licencjonowani zarządcy chcą sobie szkodzć? Krotki ma rację. Ja post oskara58 czytałem i mną wstrząsnęło, szczególnie tym, że autorem tego bardzo niesmacznego postu jest mgr prawa, absolwent znamienitego uniwersytetu jakim jest Uniwersytet Jagieloński, nadto gdy oskar58 jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości (numer licencji zawodowej: 10263). Dziwicie się, czy to możliwe, sam jestem zadziwiony, ale to prawda. Sami zobaczcie w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości na stronach www, Ministerstwa Transportu i Budownictwa: rejestr.mi.gov.pl/formularz1.htm i wpiszcie nazwisko Ostrowski, jako nazwisko, które podał publicznie tu na tym forum sam oskar58. Skąd to wziąć? zobacz: forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=10096&w=17964368&a=18089278 (post oskara58 z dnia 28 listopada 2004 roku). Oskar58 jako licencjonowany zarządca nieruchomości posiadając licencję nr 10263 takimi postami jak ten dzisiejszy wykracza poza zasady etyki zawodowej osoby posiadającej reglamentowaną licencję uprawnień zawodowych. W swoich działaniach licencjonowani zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przestrzegania zasad odpowiedzialności zawodowej, wykroczeniami zarządców zajmuje się ministerialna Komisja Odpowiedzialności Zawodowej www.mtib.gov.pl/moduly/jednostki/zakladka.php?id_jednostki=115&id_zakladki=247 Zakładam, że oskar58 uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach i uzyskuje corocznie odpowiednią ilość "punktów" za odbyte szkolenia i rzeczywiście, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, jak to czynią licencjonowani zarządcy nieruchomości w Polsce. Oskarze58, opamiętaj się, zastanów się nad sobą. Najpierw pomyśl nad...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,32583803,32583803,Kochamy_solidnych_najemcow_i_lokatorow_.html


Temat: koszty zarządu - czemu taka różnica
Na podstawie Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomosci: Numer licencji: 15431 Data wpisu: 09.09.2008 rok Oj wielkiego doświadczenia jako licencjonowany zarządca to chyba Pan nie ma? Wnioskuje na podstawie danych z Rejestru Zarządców....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25568,90536670,90536670,koszty_zarzadu_czemu_taka_roznica.html


Temat: niech się głupki odmeldują (alfabetycznie)
Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym nadano licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami podlegają wpisowi do centralnego rejestru zarządców nieruchomości na podstawie świadectwa nadania licencji. Wyciągi z rejestrów podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury oraz publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: www.mi.gov.pl, w zakładce Departament Regulacji Rynku Nieruchomości, Prezentacje, Rejestry. Zgodnie z art. 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz zamieszcza się oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością. Zasady gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określone zostały w treści art. 23 ww. ustawy, zgodnie z którym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonywanie czynności, o których mowa w przepisach art. 23 ust.1 odpowiednio od pkt 1 do pkt 6, może być powierzone zarządcom nieruchomości, rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami lub przedsiębiorcom, którzy zatrudniają te osoby. Wyłonienie ww. podmiotów następuje na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 21.10.2005 Ewa Respond Dep. Regulacji Rynku Nieruchomości Ministerstwa Infrastruktury...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,31128976,31128976,niech_sie_glupki_odmelduja_alfabetycznie_.html


Temat: Kto jest zarządcą
Najpierw podziel się tym co wyczytałaś w "Mieszkanie i Wspólnota" a wtedy możemy sie do tego ustosunkować. Ja powiem tyle że; licencję zawodową zarządcy nieruchomości może otrzymać osoba, która: Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, Swoim dotychczasowym postępowaniem gwarantuje prawidłowe wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości - nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków ... ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami), Odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami (jest to także możliwe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami), Przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin na licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi - na koszt osób ubiegających się o nadanie licencji zawodowych - Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, powołana w drodze zarządzenia przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe zarządców nieruchomości. Licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaje Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym. ... dowiesz, chyba że przypadkiem) Nadanie licencji zawodowej stwierdzone świadectwem podlega wpisowi do centralnego rejestru zarządców nieruchomości, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Rejestr jest jawny: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła sankcję karną dla każdego, kto wykonywałby zarządzanie nieruchomościami bez licencji zawodowej. Działanie takie podlega karze grzywny do 5.000 zł. Przepisy prawne Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. - wyciąg (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej z dnia 18 sierpnia 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 745)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,46322811,46322811,Kto_jest_zarzadca.html


Copyright (c) 2009 izik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.